GIỌNG HÁT HUY TẬP

By Lê Huy Tập

GIỌNG HÁT HUY TẬP

Dọc Bờ Sông Thương

Sáng tác: Nguyễn Cự Lãng

1

Chiều Thương Nhớ

Sáng tác: Huy Tập

2

Lúng Liếng Bay

Nhạc: Lê Phương

Thơ: Trần Trọng Nghiêm

3


More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'9044','s63grg0nmu1qgn40i1114gn4t1','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-26 20:12:49','/ac16382/giong-hat-huy-tap.html')