GIỌNG HÁT HUY TẬP

By Lê Huy Tập

GIỌNG HÁT HUY TẬP

Dọc Bờ Sông Thương

Sáng tác: Nguyễn Cự Lãng

1

Chiều Thương Nhớ

Sáng tác: Huy Tập

2

Lúng Liếng Bay

Nhạc: Lê Phương

Thơ: Trần Trọng Nghiêm

3


More...