ĐÁNH THỨC NHỮNG DÒNG SÔNG

ĐÁNH THỨC NHỮNG DÒNG SÔNG

Thơ: PHƯƠNG PHƯƠNG
Nhạc: VÕ XUÂN HÙNG
Thể hiện: PHƯƠNG VY
Hòa âm: VĨNH HÀ

 

BẮT DÒNG SÔNG THỨC DẬY
 

Thương bàn chân âm thầm
Trèo đèo và lội suối
Mang tình yêu không tuổi
Đi thắp sáng biển trời.

 

Muốn theo anh khắp nơi
Qua núi rừng hẻo lánh
Được bên nhau đêm lạnh
Cùng phác thảo miệt mài

 

Bao công trình tương lai
Khởi nguồn từ anh đấy:
Bắt dòng sông thức dậy
Thành thuỷ điện reo vui

 

Dòng điện sáng cho đời
Thương anh nghề tư vấn
Theo bàn chân vạn dặm
Hạnh phúc về muôn nơi.

 

PP.